Specjaliści

Powrót do specjalistów

mgr Agata Morek

neurologopeda
O mnie

Prywatna Praktyka Logopedyczna
neurologopeda- mgr Agata Morek
Wykształcenie :
Swoje wykształcenie logopedyczne zdobyłam w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku
Białej kończąc studia o kierunku logopedia z komunikacją alternatywną, następnie ukończyłam 2
letnie studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii : neurologopedia z elementami tyflologopedii
oraz roczny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W chwili
obecnej jestem w trakcie ubiegania się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach, m.in.
Czerwiec 2019 „ Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
Kwiecień 2019 – „ Stymulacja traktu ustno- twarzowego”
Marzec 2019- „Trening karmienia logopedycznego”
Grudzień 2018 „ Metoda werbo- tonalna” I stopień
Listopad 2018- „ Autyzm” oraz „ Terapia ręki I i II stopień ”
Październik 2018- „ Programowanie języka”, „ Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne”
Wrzesień 2018 – „ Integracja Odruchów Ustno- Twarzowych wg S. Masgutowej, poziom I,
Maj 2018- „ AAC- Alternatywne sposoby komunikacji”
Luty 2018- „ Opóźniony rozwój mowy- kreatywne postępowanie logopedyczne ”
Wrzesień 2017 „ Terapia sygmatyzmu międzyzebowego”

Doświadczenie zawodowe :
– Od kilku lat pracuje jako logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi;
– Praktyki zawodowe : Szpital Położniczo- Ginekologiczny „ Ujastek” w Krakowie, Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi w Krakowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie,
Maltańskie Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy-
Centrum Autyzmu i Całościowych zaburzeń rozwojowych w Krakowie, Stowarzyszenie „ Dać Szansę w
Wadowicach”.
Z kim pracuję ?
-prowadzę terapię m.in. dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, inne;
-pracuję z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami np. zespół Downa, autyzm, rozszczepy
podniebienia, inne;
-osobami dorosłymi posiadającymi zaburzenia komunikacji powstałe na skutek uszkodzenia układu
nerwowego;
Rejestracja jest możliwa tylko drogą telefoniczną : 530 688 377

Powrót do specjalistów