Specjaliści

Powrót do specjalistów

lek.med. Marcin Suska

internista, kardiolog
O mnie

Specjalista kardiolog. Specjalista chorób wewnętrznych. Lekarz Oddziału kardiologii Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu w ramach którego wykonywane są zabiegi koronarografii i koronoplastyki w trybie pilnym u pacjentów ze świeżym zawałem serca. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych a następnie kardiologii odbywał II Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jacka Dubiela. Tytuł samodzielnego diagnosty oraz operatora zdobył po ukończeniu szkolenia w Zakładzie Hemodynamiki SU kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Dariusza Dudka.

W centrum konsultuje pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, w tym chorych z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, oraz wymagających kwalifikacji do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Przynależy do Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Powrót do specjalistów